Економија

Поставите коментар

Економија се бави анализирањем фактора који утичу на приходе, богатство и благостање. Она тежи ка бољем разумевању расподеле, дистрибуције и коришћења ограничених ресурса. Бави се важним питањима који утичу на наш свакодневни живот, као што су запосленост, приходи, цене, сиромаштво, инвестиције, некретнине, конкурентност, потрошња владе, међународна трговина и финансије.

Advertisements

Техничко цртање

Поставите коментар

Технички цртеж представља основни документ према коме се конструишу машински делови, склопови и конструкције. Он мора дати податке о облику и димензијама предмета, дозвољеним одступањима мера и облика, квалитету обрађености површина итд.

Технички цртежи се према намени деле на:

-детаљне (радионичке) и

-склопне.

За израду машинских цртежа користе се две основне врсте пројектовања и то:

1. аксонометријске пројекције

2. ортогоналне пројекције

О неким специфичностима техничких машинских цртежа више речи биће касније.

Посебно ће бити обрађени: котирање, пресеци и упрошћавања на техничким цртежима.